Hållbar utveckling

Vi har haft som temavecka hållbar utveckling. Vi har lekt lekar och övat på att sortera. Vi har spelat ett sopspel på ipad. Vi har också gjort jordglobar som har inne i sig hur man håller världen renare och sorterar.

Mikael, Henri, Wilhelm, Otto och Axel

åk 4

Kyrkbesöket åk 2 och 4

Den 13.9.2018 gick åk 2 och åk 4 till Brändö kyrka på besök vi för att bekanta sig med kyrkan och vad det finns där. Vi sjöng visor och gick in i orgeln och där var många rör. Vi bekanta oss också med färgerna som de har på olika årstider i kyrkan. Det var roligt att besöka Brändö kyrka!

-Sonja, Anni och Nicolas åk 4

Skolfreden

Vi i åk 4 hade skolfreden som visades till hela skolan. Vi sjöng och spelade. Föreställningen lyckades. Några av vår klass var borta men det gjorde inte någonting, vi spelade Surdo trumman, Xylofoner och Tonrören. Vi berätta lite om skolfreden till vår skola.

Henri, Isabel K, Aleksi och Aron åk 4

Skolstarten

Nu har vi varit i skolan  i över en vecka. Skolstarten var ganska spännande. Men det blev roligt. Det var roligt att få träffa klasskamraterna igen och att få ha nya pennor och böcker.

Vi har också fått träffa våra vänelever igen, det var roligt. Tillsammans med väneleverna lekte vi med fallskärmen. Vi gjorde olika uppgifter med fallskärmen, t.ex. gick vi alla under samtidigt. Vi lyckades bra!

Hälsar åk 4