Skolfreden för läsåret 2019-2020 utlystes

Skolfreden utlystes tisdagen den 20.8. Åk 4 hade hand om programmet. De hade önskat att alla skulle ha något blått på sig. Det var väldigt blått i festsalen när vi samlades.

Nadja läser upp skolfredstexten
Här blir vi påminda om viktiga saker att tänka på under hela läsåret.
De viktiga sakerna att komma ihåg finns nu att läsa på väggen i skolans korridor.