Arbete med Dijons kappsäck

Hela skolan jobbade med Dijons kappsäck i januari och i februari. Med hjälp av innehållet i kappsäcken skulle vi ta reda på vems kappsäcken är och varifrån den kommer. Vi jobbade med drama, muntliga övningar och andra sätt att skapa text.

Skrivet av åk 2

Här tittar åk 2 på den magiska mattan.