Skolstarten

Nu har vi varit i skolan  i över en vecka. Skolstarten var ganska spännande. Men det blev roligt. Det var roligt att få träffa klasskamraterna igen och att få ha nya pennor och böcker.

Vi har också fått träffa våra vänelever igen, det var roligt. Tillsammans med väneleverna lekte vi med fallskärmen. Vi gjorde olika uppgifter med fallskärmen, t.ex. gick vi alla under samtidigt. Vi lyckades bra!

Hälsar åk 4